Compact PLC Series

پی ال سی های مدل Compact ورودی و خروجی و نیز منبع تغذیه را بر روی خود داشته و در مدل های ، FX0N، FX0S، FX1N، FX1S، FX2N، FX2NC، FX3U، FX3UC، FX3G، FX3GE، FX3GC، FX5U و FX5UC از 10 تا 128 ورودی خروجی عرضه می‌گردند. ساختار برنامه نویسی و حافظه این مدل‌ها سازگاری کامل با مدل‌های بالاتر داشته و برای کنترل دستگاه های کوچک بسیار مناسب می‌باشند.

call