اینورتر های امرن , با طراحی پیشرفته این سری از اینورترها به کنترل موتور در شروع گشتاور بالا و دقت زیاد دست یا فته ایم .

Frequency Inverters
Frequency Inverters

JX


MX2


RX


SX


LX


Type Compact and Complete Born to Drive Machines Customised to your machine High performance Vector Control Experience & Comfort for lifts
200V Single-Phase 0.2kW to 2.2kW 0.1kW to 2.2kW N/A N/A N/A
200V Three-Phase 0.2kW to 7.5kW 0.1kW to 15kW 0.4kW to 55kW N/A N/A
400V Three-Phase 0.4kW to 7.5kW 0.4kW to 15kW 0.4kW to 132kW 0.75 kW to 800 kW 3.7 kW to 18.5 kW
Application General purpose built-in communications Harmonized motor and machine control N/A 90 kW to 1000 kW Lift control with asynchronous and synchronous motors
Control method V/F control Open loop speed and torque control for vector and speed for V/F control High Performance, built-in know-how functionality V/F control Open and close loop for Vector and V/F control
Torque features 150% at 3 Hz 200% at 0.5Hz 200% at 0.0Hz (CLV), 150% at 0.3Hz (OLV) 120% at 0,0 Hz (CLV), 120% at 0,5 Hz (OLV) 200% at 0 Hz (CLV), 200% at 0.3 Hz (OLV)
Connectivity Modbus EtherCAT, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, CompoNet and EtherNet/IP EtherCAT, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, CompoNet EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP Modbus
Logic Programming N/A Standard Firmware Standard Firmware Standard Firmware Standard Firmware
Application Oriented N/A Standard Firmware Standard Firmware Standard Firmware N/A
Manuals Download PDF JX Download PDF MX2 Download PDF RX Download PDF SX Download PDF LX
Datasheets Download PDF JX Download PDF MX2 Download PDF RX Download PDF SX Download PDF LX
call