میتسوبیشی الکتریک انواع محصولات سیستم های سروو و حرکت را ارائه می دهد. به عنوان یک محور راه حل خوبی برای برنامه های کاربردی سیستم می باشد .