دسترسی از راه دور

با استفاده از فناوری دسترسی از راه دور ، اپراتورها می توانند از راه دور وضعیت عملیاتی دستگاهها را بدون ارائه در سایت تشخیص دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی از چندین سیستم عامل

 

 

 

 

سری cmT وینتک

تجهیزات سری CMT شرکت وینتک

شرکت وینتک در این سری علاوه بر HMI تجهیزات دیگری همچون , Modbus communication gateway

Industrial Panl PC ,Industrial Monitor و تجهیزات جدید دیگری را ارایه داده است که راه حل های بسیار خوبی برای صنعت محسوب میشوند.

علاوه براین برای سری CMT یک نرم افزار مخصوص بنام CMT Viewer ارایه شده که برای Remote نمایشگرهای این سری مورد استفاده قرار میگیرد.

call