کامپیوتر های صنعتی DyaloX ساخت امرن با مشخصات بی نظیر جهت کار در شرایط سخت بصورت دائم و برای کاربردهای حرفه ای و بسیار دقیق طراحی شده اند.

PC Based HMI
PC Based HMI

DyaloX Panel IPC


DyaloX Box IPC


Touch screen & CPU Integrated Separated
CPU models 600MHz & 1.3GHz 1.3GHz
Video output DVI-I interface
Manuals Download PDF Panel IPC Download PDF Box IPC
Datasheets Download PDF Panel IPC Download PDF Box IPC
call